Geen producten in de winkelwagen.

Registreren

Inloggen

Product werd succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen.

8

Product was successfully added to your compare list.

8

Product was successfully added to your wishlist.

8

Wedstrijdreglement

1. Foto’s

a) De foto dient een weergave te zijn van het thema “De natuur in beeld”.

b) De ingezonden foto’s worden beoordeeld voordat ze geplaatst worden op de website en daardoor deelnemen aan de wedstrijd.

c) De ingezonden foto’s mogen niet in strijd zijn met het respect voor het dier en de natuur en mogen geen wapens bevatten waarvan de loop op het beeld gericht is.

d) De goedgekeurde foto’s worden geplaatst op www.hallyard-fishing.nl/fotowedstrijd en www.outdoor-gear.nl/fotowedstrijd

2. Organisatie

a) De organisatie van deze fotowedstrijd is in handen van Hallyard-fishing.nl en Outdoor-gear.nl, welke deel uitmaken van Artextyl BV.

 

3. Deelname

a) Deelname is enkel toegestaan voor particulieren.

b) Medewerkers van Artextyl BV zijn vrij om deel te nemen aan deze wedstrijd, maar zijn uitgesloten van prijzen.

 

4. Inzendingen

a) De foto’s kunnen uitsluitend worden gemaild naar  foto@hallyard-fishing.nl. en foto@outdoor-gear.nl

b) Iedere deelnemer mag maximaal 5 foto’s per wedstrijdperiode insturen.

c) Iedere foto dient te worden voorzien van een beschrijving (datum, plaats foto, aanvullende informatie).

d) Vermeld duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Alleen uw naam wordt bij de foto gepubliceerd op de website. Uw gegevens worden nimmer verstrekt aan derden.

e) Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd in jpeg/jpg formaat.

f) Per inzending mag er 1 foto worden meegestuurd met een grootte van maximaal 5 mb en minimaal 300 dpi.

g) De foto’s mogen geen watermerken of ingevoegde teksten bevatten.

h) Zowel zwart-wit als kleurenfoto’s zijn toegestaan.

i) De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen tijdens het openen van digitale bestanden, waardoor de inzending niet kan meedingen naar de prijzen.


5. Wedstrijdtermijn

a) Deze fotowedstrijd kent 4 periodes, zijnde:

I. Periode 1: 1 december 2015 tot 1 maart 2016

II. Periode 2: 1 maart 2016 tot 1 juni 2016

III. Periode 3: 1 juni 2016 tot 1 september 2016

IV. Periode 4: 1 september 2016 tot 1 december 2016

b) Alleen volledige inzendingen, zoals omschreven onder punt 4, komen in aanmerking voor een prijs.

 

6. Prijzen en prijsuitreiking

a) De prijzen, per periode, die verbonden zijn aan deze wedstrijd zijn:

I. Eerste prijs: cadeaubon t.w.v. € 125,--

II. Tweede prijs: cadeaubon t.w.v. € 75,--

III. Derde prijs: cadeaubon t.w.v. € 50,--

b) De cadeaubonnen zijn te besteden in onze Fabriekswinkel te Neeritter (L). Voor de openingstijden verwijzen wij u naar http://www.hallyard-fishing.nll/fabrieks-winkel

c) De uitslag van de wedstrijd wordt binnen 1 week na afloop van de betreffende periode bekend gemaakt.

d) Winnaars krijgen bericht op het door hen verstrekte e-mailadres.

e) Prijzen worden verzonden naar het verstrekte adres zoals vermeld bij de inzending.


7. Jury

a) De foto’s worden beoordeeld door speciaal hiervoor aangewezen personen werkzaam bij Artextyl BV.

b) De beslissing van de jury is onherroepelijk. Hierover wordt geen correspondentie gevoerd.

 

8. Overige bepalingen

a) Het ingezonden materiaal wordt niet teruggestuurd en blijft eigendom van de organisatie.

b) Er kunnen geen rechten worden ontleend aan (deelname aan) deze fotowedstrijd, publicaties op de website of in interne – en/of externe uitingen of exposities.

c) De deelnemers vrijwaren de organisatie van elke vorm van aanspraak of verantwoording voortkomende uit publicatie of expositie van de inzending.

d) De organisatie kan de ingezonden foto’s gebruiken binnen het kader van haar publicaties, promotie en communicatie, met vermelding van de maker.

e) De maker van de ingezonden foto’s waarborgt, op straffe van onmiddellijke diskwalificatie met terugwerkende kracht, dat hij/zij de originele maker is van de ingezonden werken.

f) De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor het schenden van de auteursrechten op de ingezonden werken door derden.

g) Door inzending van foto’s verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het wedstrijdreglement en zich te voegen naar zowel dit reglement alsmede naar eventuele aanvullende aanwijzingen van de organisatie.

h) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Over de beslissingsinhoud is geen discussie mogelijk.

Hallyard-fishing.nl en Outdoor-gear.nl